Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

(tento formulár použite len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie

 

Kontaktná adresa: 

 

TORA TECHNOLOGY s. r. o.

Farebná 15-17, 821 05  Bratislava

IČ: 46900641

IČ DPH: SK2023649892

DIČ: 023649892

so sídlom: zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 85387/B

 

kontaktné údaje: info@toragrills.com

telefón: +421 911 098 672

 

 

Vec: Odstúpenie od zmluvy

 

Týmto odstupujeme od kúpnej zmluvy :   ........................................................

Zo dňa - dátum uzatvorenia zmluvy:   .............................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ......................................................................

Číslo objednávky: ...........................................................................................

Adresa spotrebiteľa: .......................................................................................

Kúpna cena má byť vrátená na účet vo forme IBAN: .....................................................................................................

 

Dôvod odstúpenia od zmluvy: .........................................................................................................................................

 

 

 

 

Dátum odstúpenia od zmluvy: ..................................

 

Podpis spotrebiteľa

                                                                                                                 ........................................................                    

Späť do obchodu